אירית רוטרובין
צילום אמנותי

 ARTISTIC PHOTOGRAPY 
IRIT ROTRUBIN

תקנון האתר


 ייתכן ויש הבדל קל בין התמונה שהזמנת לבין התמונה שתגיע לביתך/משרדך עקב נראות התמונה במסך המחשב יש שוני    בחדות, פיקסליזציה, רוויה של הצבע וניגודיות.נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

באתר  http://iritartphotos.com/    דורשים מסירת מידע אישי (כדוגמת ביצוע הזמנת תמונה) תתבקש/י לספק   בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת קניית תמונות באתר. הנתונים המוגדרים משאר מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס חיוב ועוד. נתונים אלה לא יועברו ויישמרו במאגר המידע של מפעיל האתר.

נדגיש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל/י להשתמש השדות.


• אופן השימוש של מפעיל האתר במידע

שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת עיון בעמודים/ מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכו'. 

מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך (להלן : " המידע") - ככל שתמסור כזה - יישמר במאגר הנתונים של מפעיל האתר. מפעיל האתר מתחייב בזאת לא לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים במסמך זה.


השימוש במידע שייאסף על ידי מפעיל האתר, ככל שייאסף, יהיה למימוש היעדים הבאים:

1. התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.

2. התאמה אישית של פרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.

3. קבלת / שליחת דואר אלקטרוני ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות.

4. מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים.

5. משלוח דואר אלקטרוני על ידי מפעיל האתר עצמו .במסגרת זו יוכל מפעיל האתר להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר          תחומי פעילותו ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע למפעיל האתר והשירות יופסק תוך 48 שעות ממועד מתן ההודעה.

6. בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי            הפעילות של האתר או צמצומם וזאת לטובת כלל המשתמשים והגולשים.


• מדיניות ניהול פרסומות באתר

הפרסומות המועלות באתר http://iritartphotos.com/  ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה - "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא למפעיל האתר.


• איסוף נתונים על ידי מפעיל האתר באמצעות "COOKIES"

מפעיל האתר, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, ראשי ליצור גם הוא קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם הוא אוסף מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב.

המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את מפעיל האתר לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון אתר http://iritartphotos.com/ והנלווים אליו כך שהם יתאימו באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף למגבלות שמקבל על עצמו מפעיל האתר במסגרת מסמך זה.

בנוסף משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי http://iritartphotos.com/ והאתרים הנלווים אליו ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.

נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו / או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.


• אבטחת מידע

מפעיל האתר מאבטח את המידע המצוי באתר http://iritartphotos.com/  ככל שהוא נוגע להפעלת אתר זה, במערכות מתקדמות ביותר וכן משתמשת בהצפנה בטכנולוגיית SSL 128 bit. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, מפעיל האתר אינו יכול להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתרים וברשת המחשבים.


• הזכות לעיין במידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 (להלן :"חוק הגנת הפרטיות")

סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי :

(א) כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשה בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.

(ב) בעל מאגר מידע יאפשר עיון במידע לפי בקשת אדם כאמור בסעיף  (א) ( להלן:"המבקש") בשפה העברית, הערבית או האנגלית.

סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות קבע כי :

אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע , ואם הוא תושב חוץ - למחזיק מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו 

    • דיוור ישיר

    דיוור ישיר מוגדר בסעיף 17ג' . לחוק הגנת הפרטיות : " פנייה אישית לאדם בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר      המידע". אם פנייה אישית כלשהי המתבצעת אליך נופלת במסגרת הגדרת חוק זו, ומתבססת על נתונים המצויים בידי מפעיל האתר, עומדת לך הזכות לפנות אל מפעיל האתר בכתב באחד מאמצעי      הקשר המפורסמים באתר http://iritartphotos.com/  ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע.

 

     בהקשר זה מודגש כי באם דרישה כאמור אכן תתקבל הרי שמפעיל האתר יפעל על פיה ולא יעביר מידע הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו, ואולם מידע המצוי בידי מפעיל האתר והנוגע                     לשימושך באתר לרבות ביצוע פרסומים, רכישות וכו' - יישמר במאגרי המידע הפנימיים שלו בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לתנאי מסמך זה.


  • זכויות יוצרים וקניין רוחני

     מפעיל האתר הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר http://iritartphotos.com/ במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, השימוש בשם http://iritartphotos.com/               עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , תמונות שהם צילומים וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט        על  העתקה ,הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב. אחריות ומדיניות החזרת מוצרים


   • אספקת המוצר

 1. מפעיל האתר מתחייב לעשות את מירב המאמצים על מנת לספק את המוצר במועד המוקדם ביותר ותוך פרק זמן סביר. מבלי לגרוע באמור לעיל, מוסכם בזאת כי כל אימת ולא סוכם בכתב בין             בצדדים אחרת,אספקת המוצר תהיה בתוך פרק זמן של עד 10 ימים, לא תהווה הפרת הסכם מצד מפעיל האתר ולא תהיה עילה לביטולו מצד הקונה.


 2. מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לספק את המוצר האיכותי ביותר, אם מסיבה כלשהי  נפגם המוצר, רשאי המזמין להחזירו לאתר http://iritartphotos.com/ ולקבל את כספו                בחזרה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 


•    מדיניות החלפת תמונות :

       מפעיל האתר מאפשר להחליף או להחזיר תמונה שנקנתה באתר בכפוף לתנאים וההגבלות הבאות:

    •   ביטול עסקה 

           אפשרי אחרי 24 שעות - עם קבלת הזמנת הלקוח, נשלחת ההזמנה להפקה (הדפסה, מסגור וכו') - עקב כך, כל ביטול עסקה בתווך של מעבר ל-24 שעות מקבלת ההזמנה, יחויב הלקוח בדמי                  ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר במלוא התשלום בניכוי דמי משלוח באם שולמו.

       

  •  החזרת תמונה 

          כדי להחזיר את המוצר יש לשלוח אותו בצירוף החשבונית שקיבלת ופירוט הסיבה להחזר, לכתובת  שתימסר טלפונית על-ידי נציג אתר http://iritartphotos.com/ את החזרת מוצרים יש                    לתאם מראש. מפעיל האתר לא יקבל מוצרים בחזרה ולא יבטל העסקה ללא תאום מראש בכתב. תמורת תמונה יינתן זיכוי לקניה הבאה (לא כולל דמי משלוח). או יזוכה כרטיס האשראי.                      עלות המשלוח   הינה על חשבון הלקוח.

 

  •  תמונה בהחלפה התמונה המוחלפת תוחזר עד 20 ימים מתאריך ההזמנה, באריזה  המקורית  וללא כל פגם התמונה המוחלפת תוחזר באופן עצמאי או באמצעות חברת שליחויות בעל       49 ש"ח -  מוגבל לגודל  100 / 70 ס”מ ההזמנה לתמונה החליפית תבוצע עד 14 ימים מתאריך ההחזרה מוגבל להחלפת תמונה אחת בכל הזמנה  דמי טיפול ע"ס 20%                                                 ממחיר התמונה המוחלפת ישולם בעת ביצוע הזמנת התמונה החליפית.


   • אחריות 

         בהזמנת הדפסים על בדי קנבס תינתן אחריות על אי דהיית צבעים למשך 1 שנה בתנאי שהתמונה נמצאת בתוך חדר ללא אור שמש ישירה או ספוט תאורה ישיר. ובתנאי שלא נגע שום נוזל                  במוצר לרבות מים וחומרי ניקוי.

         מסיבות טכנולוגיות ברורות, יתכן והצבעים אשר המשתמש רואה על המסך שונים מהצבעים של התמונה אותו יקבל בפועל. בדרך כלל ההבדלים קטנים תלוי באיכות מסך המחשב של                            המשתמש. מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר איכותי אך לא יחליף מוצר מהסיבה שהצבעים אינם זהים לצבעים ולטקסטורה אשר נצפו על ידי הקונה.


    • הפעלתו השוטפת של האתר

          מפעיל האתר אינו מתחייב להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך כראות עיניו שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל,                להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. 

          הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה. מפעיל האתר מצדו עושה וימשיך לעשות את מירב                       המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם הוא אינו מתחייב כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה                                                           


    • תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

 על השימוש באתר  http http://iritartphotos.com/ /יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט תל אביב תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה, לשימוש באתר http://iritartphotos.com/ ולאתרים הנלווים אליו.

  •                כתובת האתרנ : סוקולוב 53, הרצליה


logo בניית אתרים